Leven = Lef

 

Met het inkleuren van veertig voetstapjes hebben we de Here Jezus gevolgd op zijn reis door Samaria, Galilea en Juda. Een grote landkaart van het oude Israël met mooie kleuren en leuke illustraties hing in iedere groep. We hebben veel geleerd van wat Jezus vertelde en liet zien. Wat we hebben geleerd van JEZUS ?

  • Deel je bezittingen.
  • God geeft ons veel! Dank HEM daarvoor.
  • Werk met je talenten, je hebt ze niet voor niks.
  • Schaam je niet als je niet altijd “lef hebt”, ook JEZUS was bang.
  • Met Pasen is het niet afgelopen! JEZUS is niet dood, HIJ is opgestaan!

ER IS EEN NIEUW BEGIN.

Op donderdag 24 maart vierde iedere groep deze boodschap. Er zijn verschillende liederen gezongen van “blijdschap dat JEZUS leeft” en dat HIJ ons moed en lef geeft.

De ochtend verliep verder in een gezellige “paassfeer”, er werd geknutseld, gekleurd en er was zelfs in enkele groepen “paas”rekenen en taal! Om half twaalf mochten alle leerlingen aan tafel schuiven. Overal gezellig gedekte en versierde paastafels met heerlijkheden zoals matzes, eierkoeken, chocolade-eitjes, knakworsten, danoontjes, ranja etc. De ouderraad had alles ook dit jaar weer fantastisch verzorgd. Wat een inzet! Hartelijk dank.

En na de maaltijd …VRIJ ……. VRIJ ??? Ja vrij

Want het is pasen
Jezus is opgestaan
Het is tijd
om samen op weg te gaan
Op weg in een lange rij
Want Pasen geeft je moed
PASEN MAAKT JE VRIJ !!!

Juf Janny, (meester) Jordy en (juf) Rosalinde bedankt voor deze reportage.

Meester Freddie

Klik HIER voor de foto’s van locatie 196.
Klik HIER voor de foto’s van locatie 821.

Terug naar Reportages 2004 - 2005 Terug naar Reportages 2004 - 2005