Nieuw zendingsproject

Er is een nieuw zendingsproject van start gegaan…

“Jong of oud: thuis, op school of op het werk; voor iedereen die slechtziend of blind is, heeft Bartiméus een passende begeleiding of professioneel advies…”

Bartiméus is een vereniging die is opgericht om slechtzienden en blinden verder te helpen. Bartiméus dankt zijn naam aan de gelijknamige man uit de Bijbel, die blindgeboren was en werd genezen door Jezus. In de themahoekjes in de school staan hier en daar ook kijkbijbels met prenten van dit verhaal.

Om Bartiméus te helpen is ons gevraagd of we een project willen ondersteunen. Op beide locaties van onze school gaan we sparen voor een hometrainer en specifieke hoor- en luisterapparatuur. In de klaslokalen hangen spaarkaarten, waarop het gespaarde bedrag van de groep is af te lezen. We sparen in de periode vanaf de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie.

Op www.bartimeus.nl kunt u een interview lezen met een ervaringsdeskundige: Sebastiaan. Sebastiaan is blind en vertelt over zijn dagelijks leven, hobby’s en sport. Het blijkt al gauw dat iemand die blind of slechtziend is, geen beperkter leven hoeft te hebben dan iemand zonder visuele belemmeringen. Wat wel belangrijk is, ook voor Sebastiaan, is dat er voldoende middelen zijn om aanpassingen te kunnen doen. Ook al leven we in een rijk land toch wil dit niet zeggen dat deze -vaak kostbare- aanschaffingen makkelijk door iedereen te betalen zijn. Een fiets voor een visueel gehandicapte moet bijvoorbeeld aan meer of specifieke eisen voldoen om gebruik mogelijk te maken. Dit maakt productie en soms ook onderhoud kostbaarder.

Het gaat echter niet alleen om materialen, apparatuur e.d. het gaat vooral ook om advies op maat. Iedereen die te maken heeft met een visuele handicap kan bij Bartiméus terecht! Fantastisch werk, waar mensen mee vooruit kunnen!

De zendingscommissie

Terug naar Reportages 2005 - 2006 Terug naar Reportages 2005 - 2006