“Wacht het wordt licht!”

 

Altijd als het donker is om je heen zegt God: “Wacht, het wordt licht.” Je hoeft dan eigenlijk helemaal niet bang te zijn. In de profetie van Jesaja komt er licht in de nacht. Bij Zacherias en Elisabeth wordt Johannes geboren en zingt zijn vader het uit.

Het thema van het kerstfeest dit jaar was: “Wacht, het wordt licht.” De verhalen van Jesaja, Zacherias en Elisabeth zijn de aanloop geweest naar de kerstvieringen van dit jaar. In de drukke tijd van Sint begonnen we met het licht in de vorm van het aansteken van de eerste adventskaars. Tijdens het wachten in de adventsweken kwam er in de klassen steeds meer licht door het aansteken van de adventskaarsen en het zingen van liederen. Het luisteren naar de verhalen waarin het licht steeds een centrale plaats innam, droeg hier ook aan bij.

Op 21 en 22 december kwam er een einde aan het wachten en werd het kerstfeest gevierd op school. De groepen 1/2 in hun lokalen met ouders en de groepen 3/4 en 7/8 in hun lokalen zonder ouders. De groepen 5 en 6 vierden hun kerstfeest gezamenlijk in de mediatheek en het speellokaal. In prachtige versierde omgevingen vierden de kinderen het kerstfeest met als leidraad hun liturgie.

Er heerste op beide locaties en op beide avonden: sfeer, warmte en veel gezelligheid. De beide locaties waren mooi versierd: kerstbomen met mooie gekleurde ballen, veel lampjes, waxinelichtjes in mooi versierde potjes en er waren zelfs glas in lood ramen gemaakt.

Natuurlijk klonken er ´s avonds klanken van diverse instrumenten zoals gitaar, hobo, harp, fluit en keyboard …

Natuurlijk werden er liederen door de kinderen gezongen...
Natuurlijk werden er gedichten door hen opgezegd…
Natuurlijk werden er kaarsen aangestoken…
Natuurlijk kregen de kinderen wat te eten en te drinken…
Natuurlijk kregen de kinderen een kerstgeschenk…
Maar waar het echt om ging, was de boodschap die bij het Kerstfeest hoort: de geboorte van Christus.

Namens de kerstcommissie:

Juf Mieke en juf Marit

De foto’s zijn gemaakt door Ellen Schilperoord, Nelly Leeuwensteijn en Louise La Riviera

 

Klik HIER voor de foto’s van de groepen 1/2 van locatie 196
Klik HIER voor de foto’s van de groepen 3/4 van locatie 196
Klik HIER voor de foto’s van de groepen 1/2 van locatie 821
Klik HIER voor de foto’s van de groepen 5 t/m 8 van locatie 821

Terug naar Reportages 2005 - 2006 Terug naar Reportages 2005 - 2006