Lees mee met zon en maan

 

De hele zomervakantie wordt er door kinderen en ouders vol verwachting uitgekeken naar de eerste schooldag in groep 3. “Ik ga nu echt leren lezen en schrijven”. Al in de eerste week leren de kinderen de woorden “ik” en “maan” lezen (en mik, in, aan, min …). En nu, een half jaar later, worden hele boekjes verslonden. De kinderen zijn meestal erg enthousiast en trots. “Welk woord gaan we vandaag leren, juf”, vragen ze als ze ’s ochtends de klas binnenkomen.

Wat de kinderen niet merken, is dat zij werken met een gloednieuwe versie van een al langer bestaande methode. Een bijzonder sterk punt van deze methode is dat hij uitgaat van verschillen tussen kinderen en een handvat geeft aan de leerkracht om de kinderen op hun eigen niveau te laten werken.

Hoe dat gaat in de praktijk?

Aan het begin van het jaar verdeelt de leerkracht de klas in twee groepen:

c
Een MAANGROEP die start met het leesonderwijs en een ZONGROEP voor kinderen die al eenvoudige woorden kunnen lezen. Deze kinderen blijven deel uitmaken van de grote groep: bij de introductie van het thema, bij alle taalactiviteiten en bij de afronding. Ook wat de materialen betreft, zijn zij geen buitenbeentjes. Zij werken zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes, net als de kinderen in de maangroep, maar dan wel met leerstof op hun niveau. Hiervoor zijn speciale lees- en werkboekjes ontwikkeld.
In de loop van het jaar, als de leerkracht de kinderen wat beter kent, speelt zij in op niveauverschillen binnen de maangroep. Kinderen die wat langzamer gaan in hun leesontwikkeling, hebben behoefte aan extra uitleg en/of begeleiding bij het inoefenen van zojuist aangeboden leerstof. Deze groep kinderen noemen we de STERGROEP.
Er ontstaat ook een RAKETGROEP. Dit zijn de kinderen die sneller door de leerstof gaan. Zij krijgen extra pittige vervolgopdrachten die hen uitdagen te experimenteren, bijvoorbeeld met letters die nog niet expliciet aan de orde zijn geweest.

 

Er wordt dus veel zelfstandig gewerkt door kinderen op hun eigen niveau. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het planbord. De kinderen kunnen hierop zelf aflezen welke opdrachten voor hen verplicht zijn en uit welke materialen zij kunnen kiezen. Een Klikklakboekje, ringboekje, woorddoos, letterdoos of Veilig en Vlot, ieder kind weet precies wat er bedoeld wordt!

 

De leesles eindigt zoals die is begonnen, met alle kinderen, die samen bezig zijn met lezen en taal. Het is dan leuk om te zien wat een ander gedaan heeft in de les! Kijk maar eens naar de foto’s!

Juf Francina bedankt voor het verhaal, juf Ruthline bedankt voor de foto’s.

Meester Freddie

Klik HIER voor de foto’s.

De plaatjes zijn afkomstig van: www.veiliglerenlezen.nl (2e maanversie)

Terug naar Reportages 2005 - 2006 Terug naar Reportages 2005 - 2006