Je mag zijn wie je bent

Dyslexie, kinderen en hun sociale talenten, het opvoedspreekuur in de Stadspolders, hoogbegaafdheid, faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining en schoolmaatschappelijk werk. Dat waren de ingrediënten voor de ouderavond die geheel in het teken stond van zorgverbreding.

We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde ouderavond. Ruim 120 ouders en collega’s hebben d.m.v. diverse workshops kennis kunnen maken met allerlei gebieden binnen de leerlingenzorg. Tevens hebben de aanwezigen een indruk gekregen van de structuur leerlingenzorg, zoals wij die op onze school hanteren.

De onderwerpen van de workshops waren:

Dyslexie, kinderen en hun sociale talenten, het opvoedspreekuur in de Stadspolders, hoogbegaafdheid, faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining / schoolmaatschappelijk werk. Alle workshops werden goed bezocht.

 

Bij de workshop dyslexie kreeg men bijvoorbeeld de gelegenheid zelf te ervaren hoeveel moeite een dyslectische leerling kan hebben met het lezen. Bij ‘Kinderen en hun sociale talenten’ kregen de aanwezigen de gelegenheid kennis te maken met de observatielijst die wij op school hanteren. De workshop over het opvoedspreekuur kwam tegemoet aan heel veel praktische vragen van ouders over opvoeding. Faalangstreductietraining was een informatieve workshop, waarin aandacht was voor de beleving van faalangst. Er werd ook een oefening gedaan, waardoor je een goede indruk kreeg van een van de mogelijke oplossingen in het omgaan met faalangst. Veel belangstelling was er ook voor de workshop Sociale vaardigheidstraining/ schoolmaatschappelijk werk. Daarin werd de rol van het schoolmaatschappelijk werk nader toegelicht. Er werd ook uitleg gegeven over de sociale vaardigheidstraining.

De ouderavond werd afgesloten met een tekst van Dr.A. Teruwe;

Je mag zijn wie je bent en zoals je bent,
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden wie je in aanleg bent,
maar zoals je je nog niet kunt vertonen
en je mag het worden op jouw wijze
en in jouw uur.

In de schoolkrant van juni a.s. zullen we een uitgebreid verslag plaatsen van deze ouderavond.  

Juf José
I.B. coördinator

Terug naar Reportages 2005 - 2006 Terug naar Reportages 2005 - 2006