Sjoerd Poort


Onze vriend

Onze sterke vriend
heeft dit niet verdiend.

Een vriend die gaf ons raad
en deed geen vlieg kwaad.

Hij stond voor vrede en eerlijkheid,
maar nu leeft hij niet meer, tot onze spijt.

Nu zijn we onze vriend kwijt.

Geschreven door klasgenoten van Sjoerd uit groep 8a

c.b.s. Johan Friso

 

 

 

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij.

Zo waardig als een witte ballon de ruimte kiest heeft Sjoerd ons verlaten. Zijn rust, integerheid en persoonlijkheid laten een diepe indruk achter op iedereen die hem gekend heeft. Heel dankbaar zijn we dan ook voor alles wat hij voor zijn klasgenoten van groep 8 en voor ons heeft betekend.

Sjoerd Poort

Een naam die we nooit zullen vergeten.

Wij wensen zijn ouders Angela en Hans en zijn zus Sigrid, verdere familie en vrienden veel liefde en kracht toe in de verwerking van dit grote verlies.

Collega’s, medezeggenschapsraad en ouderraad cbs Johan Friso

 

Sjoerd Poort

Voor Mij ben je bijzonder,
Mijn allermooiste wonder.
Voor Mij ben je in tel:
Ik ken je wel!

Onbegrijpelijk en toch realiteit.
Sjoerd, uniek kind en fijne klasgenoot is nu bij Jezus.

Een lege stoel in zijn klas.
Een lege plaats in zijn gezin.

Vele liefdevolle herinneringen.
Wij wensen Hans, Angela en Sigrid
sterkte toe met het verlies van
hun dappere zoon en broer.

Namens het bestuur van de
Ver. School met de Bijbel te Dordrecht.

Terug naar Reportages 2005 - 2006 Terug naar Reportages 2005 - 2006