8 maart 2024

Nieuwsbrief 13 - 8 maart 2024

Nieuwsbrief 13

Vrijdag 8 maart 2024

Koningsspelen en Sponsorloop - vrijdagmorgen 26 april

Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de Koningsspelen en de Sponsorloop die we op vrijdagmorgen 26 april gaan houden. We hopen deze dag weer tot een feest te maken voor de kinderen en het gekozen Spaardoel: Stichting Jarige Job: "Ieder kind verdient een verjaardag!" Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Wist u dat voor ruim 61.000 kinderen in Nederland dit niet vanzelfsprekend is? Zij kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeau, hangen er geen vrolijke ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardags-box met alles erop en eraan. Meer informatie over ons spaardoel? Kijk op www.jarige-job.nl

Vrijdagmorgen 26 april.

De groepen 1 t/m 3 zijn om 8:30 uur op school en houden hun Sponsorloop op het schoolplein. Ze gaan die morgen ook naar Speeltuin Stadspolders om daar lekker sportief bezig te zijn en te spelen. Om 12:00 uur zijn deze groepen uit. U krijgt van de leerkracht van uw kind via Parro een bericht waarin u zich kunt aanmelden als hulpouder. Er zijn per groep ca. twee hulpouders nodig.

De groepen 4 t/m 8 starten om 8:45 uur bij het Sportpark Reeweg. Om 12:30 zijn de sportactiviteiten en sponsorloop daar afgelopen en zijn de groepen ‘s middag vrij. Vanaf vandaag kunt u zich via de eigen leerkracht van uw kind opgeven als hulpouder voor deze sportieve ochtend. Stuurt u de leerkracht a.u.b. even een berichtje als u kunt helpen.We hebben voor de groepen 4 t/m 8 per groep zes à zeven ouders/verzorgers, opa’s of oma’s nodig die bij een spel kunnen staan of een groepje kunnen begeleiden.

Sponsorloop.

Op woensdag 27 maart krijgen de kinderen uit alle groepen een kaart mee met daarop een QR-code waarmee ze geld kunnen gaan ophalen bij familie en bekenden. Ze hoeven daardoor niet met geld over straat, maar kunnen zo toch eenvoudig het Spaardoel: Stichting Jarige Job steunen.

Reserveer daarom snel vrijdagochtend 26 april in uw agenda en geef u op, want deze dag kan alleen nóg fijner worden met uw hulp!

Personeel

Juf Fien heeft een groot besluit genomen: zij gaat met ingang van 1 november 2024 met pré-pensioen! Juf Fien is bij ons op school groepsleerkracht en bouwcoördinator van de onderbouw. Gelukkig duurt haar pensionering nog een poosje. Toch zijn we al op zoek gegaan naar een nieuwe onderbouw coördinator voor onze school. Meester Jordy heeft bij ons aangegeven dat hij deze taak van juf Fien graag over wil nemen. Daar zijn we als team heel blij mee.

Dus met ingang van 1 augustus zal meester Jordy de taken van juf Fien gaan overnemen.

Juf Liesbeth, onze intern begeleider van de onderbouw, heeft aangegeven dat ze liever weer gaat werken als groepsleerkracht. De taken als intern begeleider vragen op dit moment te veel van haar, in combinatie met de verantwoordelijkheden in haar privéleven. Haar besluit te stoppen als intern begeleider vinden we heel jammer, maar we begrijpen haar afwegingen helemaal. We zijn blij dat zij bij ons op school werkzaam blijft als groepsleerkracht; zij is een gewaardeerd en deskundig collega.

Juf Hilde zal de taken van juf Liesbeth na de zomervakantie gaan overnemen.

Verslag leerlingenraad

Afgelopen dinsdag 5 maart hadden we weer een vergadering van de leerlingenraad. Uit alle groepen 4/5 tot en met 8 was er een kind aanwezig. We vergaderden in de kamer van juf José. De vergadering begon met limonade en koekjes en we vertelden aan elkaar wie we zijn en in welke groep we zitten. We hebben bij de leerlingenraad ook altijd een agenda met de punten die wij als leerlingen van de Friso willen bespreken met juf José.

Deze vergadering hebben we gepraat over de nieuwe Dia toetsen, de nieuwe methode Mediawijsheid Basicly en hoe we de proeflessen ervaren van onze nieuwe methode Wereldoriëntatie. Over de Dia toetsen zijn bijna alle kinderen heel enthousiast. Ze vinden het fijn dat we de toetsen op onze laptop kunnen maken. De methode mediawijsheid Basicly is voor kinderen in de groep 8 tot nu toe een beetje te eenvoudig, ook wel 'saai'. De kinderen uit groep 8 willen graag moeilijkere leerstof. De kinderen uit de groepen 4/5 en 6 vinden het niveau van de lessen juist heel goed. Over dit onderwerp gaan we dus verder doorpraten met de kinderen en de meesters en juffen.

In alle klassen wordt de nieuwe methode Wereldoriëntatie uitgeprobeerd. De kinderen zijn heel enthousiast omdat alle vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur nu aan elkaar verbonden worden. De kinderen van de leerlingenraad zijn benieuwd welke methode we straks gaan kiezen.

We hebben heel veel zin in deze nieuwe lessen. Ze zijn modern en superinteressant.

Ook hebben we gepraat over het buitenspelen. Veel kinderen zijn blij met het nieuwe speelgoed. We hebben ook nog tips gegeven voor aanvullingen. Juf José heeft gezegd dat er geld is om extra materialen te kopen. De kinderen van de leerlingenraad gaan nu ideeën verzamelen om de speelmaterialen aan te vullen op het schoolplein.

Ook hebben wij als leerlingenraad nog tips gegeven om de toiletten te verbeteren en of het mogelijk is in groep 6 al met lessen Engels te beginnen.

Juf José gaat deze punten bespreken met de schoonmakers en de juffen en meesters.

Alle kinderen vonden de vergadering ontzettend leuk. Vooraf vonden sommige kinderen het spannend om mee te doen, maar nu zouden de kinderen iedere week wel zo'n vergadering willen.

Groetjes van Jacky, namens de leerlingenraad.

Nieuws vanuit het leerteam lezen

Oproep

In de Bonbondoos is de leeshoek door juf Monique opgeknapt met een prachtig fotobehang! Er staan banken zodat de kinderen daar lekker kunnen gaan lezen. Om dat iets comfortabeler te maken zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die kussenhoezen willen maken! Dus bent u goed met de naaimachine, dan horen we het graag! De kussenhoezen moeten worden voorzien van een rits, zodat ze ook af en toe in de was kunnen. In de bibliotheek staan dezelfde banken en ook deze kunnen wel een fijn kussen gebruiken. U kunt zich opgeven via: leerteamlezenjohanfriso@scholenvanoranje.nl

Interview

In de special ‘Thuis in Stadspolders en Dubbeldam’ is onze vrijwilliger en oud-collega Esther van der Schoot geïnterviewd over haar werk in de bieb: “Lezen prikkelt de fantasie. In boeken kun je de mooiste avonturen beleven. Je kunnen verliezen in een boek is geweldig, dat gun ik iedereen”. We zijn als school natuurlijk ontzettend trots op de aandacht die aan onze schoolbieb wordt besteed. Het gehele artikel kunt u via deze link nalezen: https://dordtcentraal.nl/lees-specials-online/?issuu=thuis_in_stadspolders_-_dubbeldam_45&pid=166842

Thuis lezen

Met de komst van de schoolbieb zijn leerlingen enthousiast aan het lezen gegaan. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dit thuis ook gebeurt. Daarom is het belangrijk dat u als ouders/verzorgers het lezen ook stimuleert. Ga bijvoorbeeld samen een boek lezen! Om beurten een bladzijde of kies een ‘samenleesboek’. Zeker voor kinderen die net leren lezen kan dit erg leuk en helpend zijn. Via deze link van de Bibliotheek.nl kunt u in de catalogus zoeken op ‘samenleesboeken’:   https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?d=dcterms%3Asubject%7CSamenleesboeken. Andere leuke boeken om samen te lezen zijn ‘theaterleesboeken’. Hierin speelt iedereen een rol in het verhaal en leest u dus ook om beurten de tekst. Veel plezier met lezen!

Overblijven alleen als het noodzakelijk is

Het valt op dat er steeds meer kinderen zijn die gebruik maken van de overblijf bij het Lunchlokaal, terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. Het Lunchlokaal verzoekt u daarom met klem om alleen uw kind naar de overblijf te laten gaan als het thuis niet opgevangen kan worden of alleen kan blijven. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar administratie@lunchlokaal.nl.

Gro-up woensdagmiddag activiteiten

Beste ouders/verzorgers, vanuit gro-up kinderopvang organiseren wij samen met de gemeente elke woensdagmiddag een leuke activiteit. Ook alle kinderen van buitenaf zijn welkom om mee te doen. Als jullie kind(eren) die dag op de BSO is/zijn, gaan zij hiernaar toe met de pm-ers. Mocht je op die dag geen opvang afnemen, ben je altijd welkom om gezellig mee te doen! We zien jullie graag!

Kledingbeurs

Een nieuwe garderobe voor een prikkie! Op dinsdag 19 maart a.s. van 09 uur tot 17 uur ben je weer van harte welkom bij ons kledingevent in de Jozua kerk, Sikkelstraat 2 in Dordrecht! Je kunt hier terecht voor kleding, kleding-advies, diverse accessoires en er is ruimte om gezellig wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Heb je kleding die je niet meer draagt? Dan kun je deze op maandag 18 maart bij Jozua inleveren.

Belangrijke data:

15 maart: Studiedag personeel - alle leerlingen zijn vrij.

22 maart: Nieuwsbrief 14.

26 maart: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.

27 maart: Ouder/verzorger-inloop.

28 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2.

28 maart: Paasviering in alle groepen (alle leerlingen om 13 uur vrij).

29 maart t/m 01 april: Paasvakantie.

03 april: Schoolwerk bekijken.

05 april: Nieuwsbrief 15.

19 april: Nieuwsbrief 16.

26 april: Koningsspelen en Sponsorloop (leerlingen gr. 5 t/m 8 om 12:30 uur vrij).

27 april t/m 12 mei: Meivakantie.