Protocollen

Pestprotocol

Als school willen we er alles aan doen om pesten te voorkomen. Om te zorgen dat leerkrachten, ouders en kinderen weten wat ze moeten doen als ze merken dat er gepest wordt, hebben we een pestprotocol gemaakt. Zo kan onze school voor iedereen een fijne school zijn!

Hitteprotocol

Een gezonde school betekent dat we ook aandacht hebben voor het binnenklimaat van onze schoolgebouwen en dat we goede schoolafspraken hebben bij warm weer.

Ons bestuur heeft, in samenspraak met onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), een hitteprotocol vastgesteld. Hierin beschrijven we als Scholen van Oranje hoe we omgaan met hoge temperaturen. Het hitteprotocol treedt in werking als de weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van 30 graden Celsius, of hoger.