Aanmelden leerling

Kennismakingsgesprek & rondleiding

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Het is goed om ruimschoots van te voren te gaan oriënteren welke school het beste bij u en uw kind past. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze school.

Nieuwe ouders krijgen altijd eerst een kennismakingsgesprek met onze directeur José van Heusden. Daarin komt ter sprake waar onze school voor staat, welke regels wij hanteren, wat ouders van ons kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten. Vervolgens wordt het gebouw bekeken en wordt in enkele groepen een kijkje genomen.

Aanmelden leerling voor groep 1

Als u voor onze school kiest, vult u een inschrijfformulier in en wordt uw kind geplaatst op de aanmeldingslijst. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Indien u uw kind tijdig hebt aangemeld, kan uw kind ook daadwerkelijk de eerste dag na de 4e verjaardag op school komen.

Ruim voor uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor een aantal wenmiddagen. De voorgestelde data kunnen in overleg met de groepsleerkracht worden aangepast.

Vanaf mei wordt er, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, soms gekozen voor plaatsing na de zomervakantie. Kinderen die in juni 4 jaar worden, starten na de zomervakantie. Kinderen die in december 4 jaar worden, starten na de kerstvakantie. Zij komen wel een keer kennismaken.

Voor onze planning is het wenselijk dat uw kind vóór 1 april vóór het cursusjaar waarin uw kind vier jaar wordt, ingeschreven wordt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw kind geplaatst kan worden zodra het 4 jaar is.

Heeft u al een kind op onze school en wilt u een broertje of zusje opgeven, dan kunt u een inschrijfformulier ophalen bij onze administratief medewerkster Karina, dit invullen en bij haar inleveren.

Aanmelden voor de overige groepen

Bij de aanmelding van oudere kinderen wordt eenzelfde procedure gevolgd. We adviseren om de overstap van de ene naar de andere school te maken na een vakantieperiode. Om de overstap wat gemakkelijker te maken, kan uw kind alvast een dagdeel in de nieuwe groep meedraaien.

Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken (078-6213144) via onze administratief medewerkster Karina of mailen naar aanmelden@johanfriso.nl.

Schoolgids

Verdere informatie kunt u ook lezen in onze Schoolgids.