Verlof

Als u buiten de vastgestelde vakanties verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen door een mail te sturen naar directie@johanfriso.nl.

Wilt u hierbij aangeven om welke leerling(en) het gaat en in welke groep(en) ze zitten, voor welke periode extra-verlof wordt aangevraagd en de reden waarom.

Ook is het noodzakelijk om eventuele bewijsstukken als bijlage toe te voegen.

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

Meer informatie vindt u in onze Schoolgids bij onderdeel 8.4 De Leerplichtwet.

Formulier verlofaanvraag

Bewijsstuk*
Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw