BSO & Overblijven

Bij de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de SDK Kinderopvang en de Gro-up Kinderopvang. Wilt u dat uw kind(eren) tussen de middag overblijft/overblijven op school, dan is dat ook mogelijk. Hiervoor zorgt LunchLokaal.

Buitenschoolse opvang door SDK – Groenland

SDK Kinderopvang verzorgt al ruim 25 jaar professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

BSO Groenland brengt en haalt kinderen van de school CBS Johan Friso. De kinderen kunnen ook de gehele dag terecht bij SDK Groenland tijdens studiedagen en schoolvakanties. Groenland biedt zowel voorschoolse (vso), tussenschoolse (tso) als naschoolse opvang (nso). Met een divers en educatief activiteitenprogramma zorgen zij dat de kinderen een geweldige tijd ervaren.

De BSO is een gezellige plek om buiten schooltijd lekker te ontspannen en te spelen met vriendjes en vriendinnetjes, want BSO-tijd is natuurlijk vrije tijd voor de kinderen. Op de BSO eten de kinderen gezellig met zijn allen aan een gedekte tafel. Na schooltijd krijgen de kinderen iets te drinken en een lekker tussendoortje.

Zijn er vragen over de buitenschoolse opvang neem dan contact op met het kantoor van SDK kinderopvang. SDKkinderopvang is telefonisch bereikbaar via 078-6226199 of bekijk de website www.sdk-kinderopvang.nl.

Buitenschoolse opvang door Gro-up kinderopvang

Op diverse locaties, waaronder ook in Oudelandshoek, verzorgt de Gro-up Kinderopvang buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar.
Openingstijden: 7:00-8:30 uur, na schooltijd -18:30 uur en tijdens vakanties van 7:00-18:30 uur.
De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang zijn thuis in de belevingswereld van kinderen en opgeleid om daarmee goed om te gaan, zodat uw zoon of dochter met veel plezier de dag bij hen doorbrengt.

Vanaf 7 uur 's morgens is uw zoon of dochter welkom.
Van 7:00-7:30 uur biedt Gro-up Kinderopvang ontbijtservice aan voor de kinderen. Na 7:30 uur moeten de kinderen thuis al ontbeten hebben. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar school of indien uw kind oud genoeg is kan het zelfstandig naar school.
Aan het eind van de schooldag halen de pedagogisch medewerkers de kinderen op of de kinderen komen zelfstandig naar de BSO. Er wordt fruit gegeten en alle kinderen krijgen de ruimte om over hun belevenissen te vertellen. Samen met uw kind wordt buiten schooltijd invulling gegeven aan een leuke maar ook leerzame vrije tijd met allerlei activiteiten die de groepsleiding organiseert. Sport en spel, muziek, koken, lezen, techniek of creatieve activiteiten wisselen elkaar daarbij regelmatig af. Kijk voor meer informatie op de website van Gro-Up.

Overblijven door LunchLokaal

Het overblijven op onze school wordt geregeld door LunchLokaal. De kinderen blijven tussen de middag op school waar zij rustig hun boterham kunnen eten en daarna lekker binnen of buiten kunnen spelen.

Het inschrijven voor het overblijven gaat via internet. U kunt online aangeven wanneer u gebruik wilt maken van de overblijf van LunchLokaal. U kunt losse en vaste overblijfdagen opgeven en afmelden of ziekmelden via www.lunchlokaal.nl.

Heeft u vragen over het overblijven, dan kunt u mailen naar administratie@lunchlokaal.nl. Ook is het mogelijk contact op te nemen met LunchLokaalcoördinator Anna de Jong. Via mail: anna@lunchlokaal.nl, telefonisch: 06-34490760.