Communicatie met ouders

De communicatie met ouders/verzorgers is een belangrijk aandachtspunt op onze school. Van school uit proberen we u altijd tijdig en zo goed mogelijk te informeren over allerlei zaken. Mochten er toch dingen niet duidelijk zijn, dan kunt u daarover altijd de betreffende leerkracht, de directie of de MR aanspreken.

Wilt u algemene dingen met de leerkracht van uw kind(eren) bespreken, dan zijn Parro (app) en mail een prima middel. Op het moment dat het om inhoudelijke zaken gaat, is het beter een afspraak te maken voor een gesprek. Dit geldt uiteraard ook voor de leerkrachten.

Parro (app), mail en telefoon

Parro (app), mail en telefoon gebruiken we om u snel te informeren over zaken betreffende uw kind(eren).

Website

Onze website biedt veel informatie. U vindt er onze schoolgids en onze activiteitenkalender. Om de veertien dagen vindt u er een nieuwsbrief en 2x per jaar een onderwijsnieuwsbrief. Regelmatig worden er reportages geplaatst, waardoor u op de hoogte blijft van wat er zich op school afspeelt.

Parro

Daarnaast wordt veel gebruikgemaakt van Parro, onze app. Onze nieuwsbrieven worden via Parro verspreid, u kunt er inschrijven voor 10-minutengesprekken en de leerkracht(en) van uw kind(eren) kunnen specifieke informatie die alleen voor ouders/verzorgers van hun groep(en) bestemd is plaatsen. Ook worden er geregeld foto's geplaatst. Deze foto's zijn alleen zichtbaar voor de ouders van de groep(en) waarin uw kin(eren) zit(ten). Ook kunt u via Parro uw kind ziek melden, de privacy voorkeuren instellen of een absentie (bijv. bezoek arts) doorgeven.

ParnasSys Ouderportaal

Om op de hoogte te blijven van de vorderingen van uw kind(eren) is er het ParnasSys Ouderportaal. De resultaten van de methodegebonden toetsen en de Citotoetsen kunt u hier vinden. Het is een ouderportaal, de informatie is niet voor de kinderen bestemd. Zij krijgen hun toetsuitslagen van hun juf of meester te horen.

In het Ouderportaal kunt u de personalia van uw kind(eren) en de contactgegevens inzien. Eventuele wijzigingen kunt u hier aangeven. Ze worden vervolgens verwerkt door onze administratie. Dit kan een paar dagen duren. U kunt ook de contactgegevens van de kinderen uit de groep van uw kind(eren) inzien.

Hoe u het beste met de (vertrouwelijke) gegevens in het ParnasSys Ouderportaal om kunt gaan, leest u in de handleiding.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. U krijgt dan van de leerkracht(en) informatie over de leerstof en de gang van zaken in de groep(en) van uw kind(eren).
Driemaal per schooljaar zijn er 10-minutengesprekken. De eerste keer, vóór de herfstvakantie, betreft het een Startgesprek waarin u als ouder/verzorger de leerkracht relevante informatie over uw kind(eren) kunt geven. Tijdens de 10-minutengesprekken in februari/maart en juni kunt u de vorderingen van uw kind9eren) met de leerkracht(en) bespreken. Mocht die tijd niet toereikend zijn, dan kunt u altijd een vervolgafspraak maken.

Werk bekijken

In de groepen 3 t/m 8 kunt u elke eerste maandag van de maand na schooltijd het werk van uw kind(eren) bekijken.