OR

De ouderraad van onze school bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich samen met de leerkrachten inzet voor allerlei activiteiten op onze school. Alle ouderraadsleden hebben één of meer kinderen die op de Johan Frisoschool zitten.

Hoe werkt de ouderraad?

Gemiddeld 4 keer per schooljaar vergaderen wij 's avonds met de hele ouderraad. Namens school zijn daarbij de bouwcoördinatoren van de onderbouw aanwezig. Daarnaast vergaderen de commissies ook nog apart met elkaar. Soms met leerkrachten maar vaak ook alleen met ouderraadsleden.
Activiteiten waar de ouderraad bij betrokken is:
 • Budgetten groepen
 • Decoratie gebouwen
 • Fietsverkeersexamen
 • Kabouterpad
 • Kerstcadeaus
 • Kerstvieringen
 • Kinderboekenweek
 • Koningsspelen
 • Musical groepen 8
 • Nieuwjaarsproost
 • Open ochtend voor nieuwe leerlingen
 • Paasviering
 • Project
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreis
 • Sinterklaasfeest
 • Sportdagen
 • Traktaties
 • Zomerfeest

Vrijwillige ouderbijdrage/begroting

Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids.

Contact

Aan het begin van ieder schooljaar worden alle activiteiten verdeeld over de ouderraadsleden. Iedereen krijgt de gelegenheid aan te geven aan welke activiteiten zij hun bijdrage willen gaan leveren. Gedurende het schooljaar heeft elk ouderraadslid dus een aantal taken.

Afscheid groepen 8

Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangen alle ouders/verzorgers van ons een brief met betrekking tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Van die bijdrage worden de eerder genoemde activiteiten bekostigd. In het exploitatieoverzicht van het voorgaande jaar kunt u deze uitgaven bekijken, deze wordt aan het begin van het nieuwe jaar geplaatst in een nieuwsbrief.

Heeft u vragen m.b.t. de ouderraad, dan kunt u contact met ons opnemen via or@johanfriso.nl.