Kalender

Belangrijke data:

 • 09 juli - Afscheidsavond groepen 8 (Insula College Koningsstraat).
 • 10 juli - Nieuwsbrief 21.
 • 10 juli - Laatste schooldag voor alle groepen
 • 11 juli 2024 t/m maandag 26 augustus 2024 - Zomervakantie
 • 27 augustus 2024 - Eerste schooldag
 • 30 augustus - Nieuwsbrief 1
 • 02 september - Publiceren startgesprekken in Parro
 • 02 september - Informatiebrief gr. 1/2/4/5/6/8 naar ouders
 • 03 september - Informatieavond gr. 3 en 7
 • 04 september - Lesmaterialen bekijken 12:00 gr. 1/2/4 12:15 gr.5/6/8
 • 13 september - Nieuwsbrief 2
 • 18 september - Startgesprekken. Alle leerlingen vrij, maar wel aanwezig bij het startgesprek
 • 24 september - Schoolreis gr. 3/4/5/6/7 Groepen 1/2/8 gaan naar school
 • 27 september - Nieuwsbrief 3
 • 02 oktober - Opening Kinderboekenweek 12:00 Boekenmarkt op het veld
 • 03 oktober - Schoolfotograaf
 • 07 oktober - Studiedag. Alle leerlingen vrij
 • 09 oktober - Schoolwerk bekijken
 • 11 oktober - Nieuwsbrief 4 - Afsluiting Kinderboekenweek
 • 25 oktober - Nieuwsbrief 5 en Ouder-inloop 08:30-09:00
 • 26 oktober t/m 3 november - Herfstvakantie
 • 06 november - Schoolwerk bekijken
 • 07 november - Informatieavond V.O. gr. 7/8
 • 08 november - Start Week van de Mediawijsheid
 • 15 november - Nieuwsbrief 6 en Afsluiting Week van de Mediawijsheid
 • 22 november - Plakboeken gr. 1/2 mee naar huis
 • 29 november - Nieuwsbrief 7
 • 04 december - Schoolwerk bekijken
 • 05 december - Sinterklaasfeest - alle groepen 's middags vrij
 • 13 december - Nieuwsbrief 8
 • 19 december - Kerstfeest groepen 1t/m8 18:00-19:30
 • 20 december - Alle groepen 's middags vrij
 • 21 december 2024 t/m 05 januari 2025 - Kerstvakantie
 • 2025
 • 08 januari - Schoolwerk bekijken
 • 09 januari - Studiedag Kanjertraining - alle groepen vrij
 • 10 januari - Nieuwsbrief 9
 • 24 januari - Nieuwsbrief 10
 • 27 januari - Publiceren oudergesprekken in Parro
 • 05 februari - Schoolwerk bekijken
 • 07 februari - Nieuwsbrief 11
 • 11 februari - Start DIA Doorstroomtoets gr. 8
 • 14 februari - Rapporten gr. 4 t/m 8 mee
 • 21 februari - Nieuwsbrief 12, Rapporten gr. 3 en plakboeken gr. 1/2 mee naar huis
 • 22 februari t/m 2 maart - Voorjaarsvakantie
 • 05 maart - Schoolwerk bekijken
 • 07 maart - Ouder-inloop 08:30-9:30
 • 12 maart - Juffen en meesterfeest gr. 1/2
 • 13 maart - Studiedag - alle groepen vrij
 • 14 maart - Nieuwsbrief 13
 • 19 maart - Grote Rekendag
 • 25 maart - Theoretisch Verkeersexamen gr. 7
 • 28 maart - Nieuwsbrief 14
 • 02 april - Schoolwerk bekijken
 • 11 april - Nieuwsbrief 15
 • 16 april - Koningsspelen
 • 17 april - Paasfeest en Paaslunch. Alle groepen om 13:00 uit
 • 18 april t/m 05 mei - Paas- en Meivakantie
 • 07 mei t/m 09 mei - Schoolkamp gr. 8
 • 09 mei - Nieuwsbrief 16
 • 14 mei - Schoolwerk bekijken
 • 23 mei - Nieuwsbrief 17
 • 29 mei t/m 01 juni - Hemelvaart
 • 05 juni - Nieuwsbrief 18
 • 06 juni t/m 09 juni - Pinksteren
 • 10 juni - Bovenschoolse Studiedag - alle groepen vrij
 • 13 juni - Juffen- en Meestersfeest in het Palet gr. 5 t/m 8
 • 16 juni - Publiceren oudergesprekken in Parro gr. 1 t/m 7
 • 20 juni - Nieuwsbrief 19 en Zomerfeest gr.1/2 09:00-12:30
 • 26 juni - Rapporten gr. 3 t/m 7 mee naar huis
 • 27 juni: Studiedag - alle groepen vrij
 • 02 juli - Schoolwerk bekijken
 • 04 juli - Nieuwsbrief 20, Ouder-inloop 08:30-09:30, Plakboeken gr. 1/2 en rapport gr.2 mee naar huis
 • 09 juli - Schoonmaak-avond gr. 1/2
 • 18 juli - Nieuwsbrief 21, Laatste schooldag - alle groepen om 12:00 uit
 • 19 juli t/m 31 augustus 2025 - Zomervakantie