Spaardoel

De Johan Frisoschool zet zich graag samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ieder schooljaar worden er verschillende doelen gekozen waarvoor we gaan sparen. Ideeën worden vaak aangeleverd door ouders, leerkrachten of leerlingen. We kiezen niet alleen doelen ver weg, maar ook doelen dichtbij.

Als we in de groepen over onze spaardoelen praten, ontdekken we dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat wij genoeg hebben en meestal gezond zijn…

Een bed, eten en drinken en naar school gaan is niet voor iedereen normaal. We worden daar een beetje stil van en proberen met elkaar te bedenken hoe we zouden kunnen helpen. Misschien kunnen we maar een klein beetje helpen, maar we willen dat zeker doen.

Op de Johan Frisoschool vinden wij het belangrijk om naar elkaar om te zien. Een klein beetje geld kan eigenlijk al helpen! Samen sparen, samen delen.

Kun je sparen, kun je sparen.
Voor een ander iets bewaren,
Iemand die te weinig heeft is heel blij met wat jij geeft.
Kun je sparen, kun je sparen.
Voor een ander iets bewaren,
Ook al is het niet zoveel als je ’t opspaart wordt het veel.

Elk nieuw Spaardoel wordt in de klas toegelicht. Soms introduceert de leerkracht hetl met een filmpje of een verhaal, een andere keer komt er iemand van een organisatie uitleg geven.

2022-2023 Dit schooljaar was er tijdens de Koningsspelen – naast allerlei sportactiviteiten – ook een sponsorloop. Op deze dag hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 8 het geweldige bedrag van €4013,75 bij elkaar gelopen voor 'de Voedselbank – Dordrecht' Weer een geweldig resultaat. De dag kreeg nog een extra gouden randje door de komst van burgemeester Kolff, samen met de kinderburgemeester Lynn van onze Johan Frisoschool.

2021-2022 Op 22 april 2022 is tijdens de Koningsspelen weer een Sponsorloop gehouden. We renden dit keer voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt deze stichting jaarlijks honderden projecten die kinderen en jong volwassenen helpen om gewoon te spelen, leren, wonen en werken. Dit alles liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Via de QR-code kaarten hadden de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 het prachtige bedrag van € 4.665,- opgehaald!

2019-2020 en 2020-2021 Door de corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk een Sponsorloop te organiseren.

2018-2019 In april 2019 spaarden we voor de 'Plastic Soup Foundation'. Deze organisatie wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van de problemen die plastic afval veroorzaakt in zee en op het land. We hebben met elkaar een mooi bedrag bij elkaar te kunnen lopen tijdens de Koningsspelen op 12 april: € 6.900,00 is overgemaakt naar de 'Plastic Soup Foundation'.

2017-2018 In april 2018 spaarden we voor Jarige Job, een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen in Nederland, die anders geen verjaardag kunnen vieren omdat er geen of weinig geld voor is dat wél kunnen doen. Aan het eind van deze actie kon de school € 5.555,55 aan 'Jarige Job' overhandigen!

Bedankt voor uw en jouw steun!