Gebedsgroep

Als u de Johan Frisoschool binnenkomt, ziet u aan de muur een themabord hangen. Dit is het identiteitsbord gemaakt door de gebedsgroep van de Johan Frisoschool. De teksten die erop staan, kunnen je aan het denken zetten of even stil zetten in de drukte van alledag.

De Johan Frisoschool heeft namelijk een groep biddende ouders achter zich staan. Eén keer per maand komen wij bij elkaar om te bidden voor de activiteiten op school, de leerkrachten en de leerlingen. Wij geloven dat gebed verschil uit kan maken in de verschillende situaties waar mensen in terecht kunnen komen.

Heeft ú iets dat u onder de aandacht van de gebedsgroep wilt brengen of kent u iemand die gebed nodig heeft?
Dan kunt u dit doorgeven via gebedsgroep@johanfriso.nl. Natuurlijk wordt de informatie vertrouwelijk en desgewenst anoniem behandeld.

Wilt u mee bidden? Weet u welkom!! Eén keer per maand komen we bij elkaar bij één van de deelnemende ouders. Baby’s en peuters kunnen gewoon meegenomen worden.

Hartelijke groet en graag tot ziens/mails,

De ouders van de gebedsgroep