Over CBS Johan Friso

Identiteit

De Johan Frisoschool is een christelijke basisschool. We verwachten van ons personeel dat zij de christelijke identiteit onderschrijven en van ouders en kinderen dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.

Onze christelijke identiteit komt naar voren in de Bijbelverhalen die we aan de kinderen vertellen, in het samen zingen en bidden. Maar we laten onze christelijke identiteit ook zien in de manier waarop we met elkaar omgaan. Met begrip en respect voor elkaar en voor de verschillende opvattingen binnen de christelijke traditie. En met respect voor andere godsdiensten.

Christelijke traditie: rituelen, cultuur en geschiedenis

Door het vertellen van Bijbelverhalen komen onderwerpen aan bod die in de christelijke traditie een belangrijke rol spelen. Deze verhalen horen bij de overdracht van het christelijke geloof.

Voor kinderen komen de rituelen op de eerste plaats: in de groepen wordt dagelijks gebeden en gezongen en er worden regelmatig gezamenlijke vieringen gehouden.

Tegelijkertijd is er aandacht voor belangrijke christelijke kernbegrippen. Met name in de bovenbouw wordt aandacht besteed aan de christelijke cultuur en geschiedenis.

Geloofs- en levensvragen van kinderen

Elk kind is uniek en neemt zijn eigen karakter, interesses en opvattingen van thuis mee naar school. We leggen een verbinding tussen de Bijbelverhalen en de geloofs- en levensvragen van kinderen. En we kijken over de grenzen van ons eigen geloof naar het geloof van anderen en naar andere godsdiensten. Op deze manier kunnen de kinderen situaties, gevoelens en dilemma’s uit hun eigen leven herkennen. Zo komen zij verder met hun eigen geloofs- en levensvragen.

Godsdienstlessen

In de godsdienstlessen op onze school staan de Bijbelverhalen centraal en ontdekken de kinderen dat personen uit de Bijbelverhalen dezelfde vragen en ervaringen hebben als zijzelf en dat God dichtbij is.
In de groepen 1-2 werken we volgens een vast vertelrooster, waarbij de kinderen kennismaken met de belangrijkste verhalen uit de Bijbel, gerelateerd aan de periode in het jaar. Er worden bijpassende liedjes gezongen.

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de methode Kind op Maandag, die elke week rond een bepaald thema werkt dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen. Aan het eind van de week wordt vaak gebruik gemaakt van een werkblad met een duidelijke verbinding naar de Bijbelverhalen van die week.

Zie verder de website van Kind op Maandag.