MR

Het doel van de MR

Van de MR (medezeggenschapsraad) wordt verwacht dat zij een onderbouwde mening heeft over alles wat het bestuur van de school doet of laat. Onder andere over zaken die het gevolg zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en kabinetsbeleid. De MR beoordeelt (beleids-)voorstellen van het schoolbestuur en is op deze wijze actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Voorbeelden hiervan zijn de veiligheid, huisvesting en identiteit.

Voor wie is de MR?

De MR is er voor de leerlingen (ouders) en de leerkrachten om hen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen.

Wie zitten er in de MR?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de op een school aanwezige partijen, te weten:

 • leerkrachten
 • ouders van leerlingen
 • de directeur

 • personeelsgeleding: juf Helene, juf Ute en meester Johan
 • oudergeleding: Robin Schouten (voorzitter), Jeroen Schot en Peter Moolenaar
 • directie: mevr. J. van Heusden (adviserend lid)

 • uw vraag wordt via de voorzitter of de secretaris in de vergadering gebracht
 • voorzitter Robin Schouten is te bereiken via e-mail:voorzitter.mr@johanfriso.nl
 • daarnaast kunt u natuurlijk ieder ander lid van de MR aanspreken
 • u bent van harte welkom op de MR-vergaderingen, wel graag even aanmelden bijvoorzitter.mr@johanfriso.nl

Hoe kom je in de MR?

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden als kandidaat-lid voor de MR. Via een verkiezing die, indien nodig, wordt georganiseerd kan men dan gekozen worden. De zittingsduur van de leden is 3 jaar, daarna is men herkiesbaar.

Jaarverslag

In de schoolgids kunt u verdere informatie hierover terugvinden.

Contact

Als er zaken zijn waarvan u vindt dat die door de MR besproken zouden moeten worden, kunt u die natuurlijk melden. Dat kan op een aantal manieren:

 • uw vraag wordt via de voorzitter of de secretaris in de vergadering gebracht
 • voorzitter Robin Schouten is te bereiken via e-mail: voorzitter.mr@johanfriso.nl
 • daarnaast kunt u natuurlijk ieder ander lid van de MR aanspreken
 • u bent van harte welkom op de MR-vergaderingen, wel graag even aanmmelden bij voorzitter.mr@johanfriso.nl