Kwaliteitszorg

Algemeen

Binnen de Scholen van Oranje werken we met een kwaliteitsmedewerker. Deze medewerker zorgt er, in overleg met de verschillende scholen en de directeur-bestuurder, voor dat bestuur en scholen een stelsel van kwaliteitszorg hebben ingericht en op basis daarvan het onderwijs verbeteren.Een onderdeel van dit stelsel is het werken met WMK (Werken met Kwaliteit) van Cees Bos. Met dit instrument zetten we regelmatig vragenlijsten uit onder ouders, leerlingen en leerkrachten, om zo feedback te vragen op de kwaliteit van ons onderwijs. Hiervoor stellen we kwaliteitskaarten op, waarin we beschrijven wat binnen onze organisatie de doelen en ambities zijn. De directeur-bestuurder informeert hier elk kwartaal tijdens de managementrapportage met de directeur naar.Daarnaast wordt er een systeem van audits opgezet en komen de toezichthouders eens per jaar op schoolbezoek om te kijken wat er van de doelen/ambities zichtbaar is.In het cursusjaar 2020/2021 is door directies en IB-ers van de scholen de leergang 'Vormgeven aan kwaliteit' gevolgd.

Oudervragenlijst

Bekijk hier de resultaten en analyse van de Oudervragenlijst:

Leerlingenvragenlijst

Bekijk hier de resultaten en analyse van de Leerlingvragenlijst:

Sociale veiligheid