Ziekte juf of meester

De juf of meester is ziek, wat gebeurt er met mijn kind?

Helaas gebeurt het soms, de juf of meester wordt ziek. Gelukkig worden de kinderen de eerste dag niet naar huis gestuurd maar op school opgevangen. Daar ligt een noodplan klaar voor elk kind. Het noodplan bestaat uit het volgende:

  • Van te voren is voor elk kind vastgelegd in welke klas het wordt ondergebracht. Zo ontstaat er geen chaotische situatie 's morgens als de kinderen op school komen.
  • Voor elk kind ligt er een noodplanmapje klaar. Dit bestaat uit een gevarieerd pakket met opdrachten op het niveau van het kind. Hier wordt dan uit gewerkt.

Soms is de juf of meester langer dan een dag ziek. Uiteraard wordt er veel moeite voor gedaan om voor vervanging te zorgen. Helaas lukt dit niet in alle gevallen. Dan is het kind vrij. De school zal er voor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk aan de ouders meegedeeld wordt. Lukt het niet om het kind thuis op te vangen, dan bestaat de mogelijkheid om het kind in één van de andere klassen onder te brengen.

Bij langdurige ziekte wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk een vaste invalleerkracht voor de klas te zetten. Dit geeft de meeste continuïteit voor het leerproces en het is voor de leerlingen het prettigst: het geeft rust en ze krijgen de gelegenheid om te wennen aan één persoon.

Dit kan betekenen dat soms ook kinderen van andere groepen een dag thuis moeten blijven. Op deze manier wordt de pijn een beetje verdeeld. Omdat van tevoren vaak bekend is welke groep een dag thuisblijft, is het lesprogramma in de dagen voorafgaand aan de vrije dag al aangepast, zodat er geen achterstand zal ontstaan.

Voor directie en leerkrachten heeft het vervangen van een zieke collega ook gevolgen voor de andere taken die zij vervullen. Het is een heel gepuzzel om én les te geven én die andere taken naar behoren te verrichten.

Zolang er een tekort is aan vervangende leerkrachten, zal steeds geprobeerd worden de vervanging van een zieke leerkracht zo te regelen dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben. Immers: zij willen toch het liefst hun eigen juf of meester.