Stagiaires

Op onze school hebben wij stagiaires van verschillende opleidingen.

Allereerst zijn er cursisten van het Da Vinci College, die tijdens hun stage kennis maken met het onderwijsvak. De opleidingen waar zij vandaan komen binnen het Da Vinci College lopen uiteen. Zo kunnen het cursisten zijn van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, Pedagogisch Medewerker kinderopvang (PW) of de opleiding Onderwijsassistent.

Met de opleiding Helpende Zorg & Welzijn kun je ook gaan werken in de gehandicaptenzorg en in kinderdagverblijven. Op onze school ondersteunen stagiaires van deze opleiding de leerkrachten in de kleutergroepen. Ze werken onder de verantwoordelijkheid van een begeleider.

Met de opleiding "Pedagogisch Medewerker kinderopvang" word je opgeleid tot groepsleider in de kinderopvang. Alleen in het eerste jaar van hun opleiding lopen cursisten stage op een basisschool. Op onze school is dat in principe in de kleutergroepen. Sommige stagiaires gaan na hun MBO-opleiding door naar de Pabo.

Stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent lopen op onze school stage in verschillende groepen. Daar ondersteunen ze de leerkrachten. Veel studenten die de opleiding Onderwijsassistent volgen, gaan naar de Pabo om uiteindelijk zelf leerkracht te worden.

Dan zijn er natuurlijk nog de stagiaires van de Pabo, de opleiding voor leerkracht op de basisschool.
De Pabo-studenten lopen de eerste 2 jaren ieder half jaar in een andere groep stage. Vanaf het derde Pabo-leerjaar mogen stagiaires zelfstandig lesgeven. Een derdejaars stagiaire mag niet zelfstandig buitenschoolse activiteiten uitvoeren.
In het laatste jaar van de studie kan een Pabo-stagiaire LIO-stagiaire worden (leraar in opleiding). Dit houdt in dat de stagiaire drie dagen per week de groep alleen begeleidt. Ook dan geldt dat de stagiaire niet zelfstandig de school mag verlaten met de leerlingen (b.v. naar gym of op excursie). De LIO-stage duurt ongeveer 3 maanden. De leerkracht van de groep blijft altijd eindverantwoordelijk.