22 maart 2024

Nieuwsbrief 14 - 22 maart 2024

Nieuwsbrief 14

Vrijdag 22 april 2024

Wij willen U danken, lieve God, omdat wij in dit mooie land mogen leven.

Een land waarin de meeste mensen het goed hebben.

Waarin altijd wel iets te vieren valt.

Zijn wij daar eigenlijk wel dankbaar genoeg voor?

In elk geval, lieve God, zouden we moeten beseffen dat het niet altijd voor iedereen feest is.

Dat als wij blij zijn, anderen misschien verdrietig zijn.

Of boos. Of somber.

Leer ons onze ogen open te houden en ook onze oren.

Zodat we het merken als anderen iets nodig hebben.

Misschien kunnen we hen opvrolijken.

En zo leven we toe naar het Paasfeest.

Wij wensen u als team goede Paasdagen toe.

PaasvieringOp donderdag 28 maart vieren we met de kinderen het Paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een Paaslunch aangeboden. Deze Paasmaaltijd wordt verzorgd door de Ouderraad. We vragen u om uw kind een bord, beker en bestek (mes, vork en klein lepeltje) mee te geven; graag voorzien van naam en in een plastic tasje zodat het vuil weer mee naar huis kan.

Het Paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur. In de middag zijn alle kinderen vrij.

Ouder/verzorger-inloop woensdag 27 maart a.s.

Komt u komende woensdag om 8.30 uur ook naar de ouder/verzorger-inloop? We hopen zoveel mogelijk ouders/verzorgers te zien in de personeelskamer van de Bonbondoos (dat is het groen-blauwe gebouw op het schoolplein). Meester Jordy zal daar een toelichting geven op de verbouwing van ons hoofdgebouw. Want zoals u weet gaan we in de mei- en zomervakantie een grote renovatie krijgen om de luchtbehandeling en klimaatbeheersing te verbeteren. Juf José zal tijdens de ouder/verzorger-inloop een toelichting geven op de formatie voor komend cursusjaar. Hoe wordt zo'n formatie gemaakt en welke afwegingen maken we als team in samenspraak met de Medezeggenschapsraad? En vanzelfsprekend is er ook alle gelegenheid uw eigen vragen te stellen. U bent van harte welkom!

Koningsspelen en Sponsorloop - Vrijdagmorgen 26 april

QR-code Sponsorloop

Op woensdag 27 maart krijgen de kinderen uit alle groepen een kaart mee met daarop de QR-code waarmee ze geld kunnen gaan ophalen bij familie en bekenden. Ze hoeven daardoor niet met geld over straat, maar kunnen zo toch eenvoudig het Spaardoel van Stichting Jarige Job steunen. Op de QR-code kaart staan de informatie en de logo’s van het goede doel en van onze school. De QR-code-actie loopt van woensdag 24 maart t/m vrijdag 26 april. Op de dag van de Koningsspelen, vrijdag 26 april, zal de opbrengst feestelijk bekend worden gemaakt.

RemindersWe zijn blij dat het aanmelden van ouders voor deze sportieve ochtend zo voorspoedig verloopt. Maar we hebben met name in een aantal groepen 4 t/m 8 nóg meer hulp nodig, dus schroom niet om u op te geven. Als we genoeg ouders hebben, maken we de indeling en krijgt u in week 17 alle benodigde informatie.

Vrijdagochtend 26 aprilGroep 1 t/m 3:             8.30u – 12.00u sponsorloop en speeltuin Stadspolders

Groep 4 t/m 8:             8.30u – 12.20u sportactiviteiten en sponsorloop op sportpark Reeweg                                        12.20u – 12.30u overhandiging van de cheque aan Stichting Jarige JobFormatieplan komend cursusjaar

In dit bericht willen we u informeren over het formatieplan van volgend cursusjaar 2024-2025.

Op onze school maken we ieder jaar opnieuw een formatieplan. In dat formatieplan beschrijven we hoeveel leerlingen we hebben en in welke groepen deze kinderen onderwijs krijgen. Dit formatieplan wordt besproken in ons team en onze medezeggenschapsraad en is daar goedgekeurd.

In de afgelopen 3 jaar moesten we vanwege leerlingenaantallen in onze onderbouw combinatiegroepen maken. Dit jaar zijn er verschuivingen in leerlingenaantallen, waardoor we komend jaar in alle groepen weer kunnen gaan werken met enkelvoudige groepen. De combinatiegroepen zijn komend jaar niet nodig. Dat betekent het volgende:

Huidige groepen 2:

Alle leerlingen uit de huidige kleutergroepen 2 worden samengevoegd. Dit zijn dus groep 2-leerlingen uit de groepen 1/2 en groep 2/3.  Hierdoor ontstaan er volgend jaar 2 enkelvoudige groepen 3.

Huidige groepen 3:

De leerlingen uit groep 3 van de huidige groep 2/(juf Wilma en juf Judith), worden samengevoegd met de leerlingen uit de huidige groep 3 van groep 3/4 (juf Ute en meester Johan). Hierdoor ontstaat volgend cursusjaar een enkelvoudige groep 4.

De huidige enkelvoudige groep 3 van juf Kim blijft bij elkaar en wordt volgend cursusjaar een enkelvoudige groep 4.

Huidige groepen 4:

De huidige enkelvoudige groep 4 (juf Anky en meester Enrico) wordt opgedeeld en samengevoegd met de leerlingen uit groep 4 van de huidige combinatiegroepen 3/4 en 4/5. Op deze manier ontstaan er volgend cursusjaar twee enkelvoudige groepen 5.

De verdeling van deze leerlingen, uit groep 4 van juf Anky en meester Enrico, doen we in overleg met de ouders en leerlingen van deze groep. Hierover worden de ouders van groep 4 van juf Anky en meester Enrico aanstaande maandag in een aparte brief geïnformeerd.

Huidige groepen 5:

De enkelvoudige groep 5 (juf Helene en juf Petra) wordt samengevoegd met de leerlingen uit groep 5 van de combinatiegroep 4/5 (juf Tijmine en juf Petra). Hierdoor ontstaat er volgend cursusjaar één enkelvoudige groep 6.

Groepsindeling 2024-2025

In juni zullen we bekend maken welke leerkrachten les gaan geven in welke groep.

Tussentijdsverslag MR

Het schooljaar is alweer over de helft, het is dan ook een goed moment om u weer te informeren wat er zoal op de MR-agenda heeft gestaan. Neemt u daarom eens een kijkje in de bijlage, zodat u als ouder goed op de hoogte blijft wat er zoal speelt.

Stadspolders Schoon

Doen jullie ook mee met Stadspolders Schoon? Aanstaande zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag en Dordt Schoon. Ook in Stadspolders doen we weer mee. Op deze zaterdagochtend maken we de buurten Stadspolders en Vissershoek weer netjes. In kleine groepjes trekken we de wijk in en ruimen zwerfafval op. Doen jullie ook mee?

We verzamelen om 10.15 uur bij het Polderwiel aan het Dudok-erf en vertrekken vanaf daar de wijk in. Om 12 uur komen we dan weer op dezelfde plek terug. We hebben materiaal en vuilniszakken, maar als je zelf al een grijper hebt neem die dan mee, dan kunnen er meer mensen mee doen. Doe je mee, meld je dan aan door op een mail te sturen naar stadspoldersschoon@gmail.com of een berichtje/appje te sturen naar 06-22143074. Ken je anderen uit de buurt die misschien ook wel mee willen doen, ook zij zijn van harte welkom. Tot de 23e maart! Namens Dordt Schoon, Leanne Stange.

Paas-challenge

Op zondag 24 maart organiseert het jeugdteam van de Protestantse Gemeente Dordrecht - Dubbeldam (een samenwerking tussen meerdere kerken waaronder de Wijnstok en Huis bij de Bron) een Paas-challenge voor alle leerlingen van groepen 5, 6, 7 en 8. Alle benodigde informatie staat in bijgaande flyer. Inschrijven voor deze Paaschallenge is speciaal voor onze leerlingen nog mogelijk t/m vandaag: vrijdag 22 maart 2024.

Autismeweek 2024

In de bijlage vindt u een flyer van de Autismeweek 2024, deze vindt plaats van 2 t/m 6 april. Het is een inclusieve week met leuke events in Dordrecht voor jong en oud.

Bijlagen: Tussentijdsverslag MR, flyers Paas-challenge en Autisme week 2024

Belangrijke data:

26 maart: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.

27 maart: Ouder/verzorger-inloop.

28 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2.

28 maart: Paasviering in alle groepen (alle leerlingen om 13 uur vrij).

29 maart t/m 01 april: Paasvakantie.

03 april: Schoolwerk bekijken.

05 april: Nieuwsbrief 15.

19 april: Nieuwsbrief 16.

26 april: Koningsspelen en Sponsorloop (leerlingen gr. 5 t/m 8 om 12:30 uur vrij).

27 april t/m 12 mei: Meivakantie.