5 april 2024

Nieuwsbrief 15 - 5 april 2024

Nieuwsbrief 15

Vrijdag 5 april 2024

Welkom juf Marit Hofland!

We zijn heel blij dat we met ingang van 1 april j.l. een nieuwe collega hebben in ons team. Juf Marit Hofland zal vanaf deze week ons team komen verrijken met haar rijke ervaring in het onderwijs en affiniteit met onze oudere leerlingen. Voor onze school is het een enorm voorrecht dat we, ondanks de zeer moeilijke arbeidsmarkt in het onderwijs, onze formatie goed en kwalitatief kunnen bemensen met bevoegd en hooggekwalificeerd personeel. Dat zegt iets over onze school en ons team. Juf Marit gaat tot de zomervakantie kennismaken in onze bovenbouwgroepen en zal na de vakantie worden ingevoegd in onze formatie. Welkom Marit, we wensen je een heel fijne tijd toe en we zien uit naar samenwerken met jou.

Bedankt Ouderraad

Afgelopen donderdag 28 maart hebben de kinderen in de klassen het Paasfeest gevierd. De gezellige Paaslunch was helemaal geregeld door ouders van de Ouderraad. Bedankt voor jullie hulp! Voor bijna 400 kinderen boodschappen doen is echt een hele klus. Overal de aanbiedingen bekeken, grote hoeveelheden inkopen en rekening houden met alle kinderen; jullie hebben een grote klus geklaard!

Algemene herinnering ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 2024

Beste ouders/verzorgers, alleen met behulp van uw vrijwillige financiële bijdrage kan de Ouderraad extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen op onze school, zoals de Paaslunch. De bekostiging van het onderwijs biedt namelijk geen ruimte om activiteiten als een schoolreis, Sint- & Kerstviering, schoolkamp e.d. te financieren. Uw vrijwillige bijdrage hebben wij dan ook hard nodig om deze activiteiten doorgang te kunnen laten vinden.

Via Parro heeft u op 1 maart een herinnering ontvangen met een betaallink. Heel veel ouders hebben al gehoor gegeven aan het verzoek tot betaling. Misschien heeft u nog geen gelegenheid gehad of is het u ontschoten. Daarom willen wij u er via deze weg nogmaals aan herinneren om de vrijwillige ouderbijdrage á 23 euro en/of de bijdrage voor de schoolreis* á 25 euro (*betreft alleen de leerlingen van de huidige groepen 2 t/m 6) naar ons over te maken.

Dit kan met de betaallink in het Parro bericht van 1 maart jl. of door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL20RABO 0117 333 999 t.n.v. CBS Johan Friso inzake Ouderbijdrage, graag o.v.v. naam leerling en huidige groep.

Mocht het financieel voor u niet haalbaar zijn om de schoolreis en/of vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan kunt u contact opnemen met José van Heusden, via directie@johanfriso.nl.

Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de voorzitter van Ouderraad: Mirialys Diaz Hernandez, via or@johanfriso.nl.

Namens de Ouderraad alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Nieuws van de sportcommissieHet voetbaltoernooi is achter de rug en de Friso heeft het prima gedaan! Voorheen waren er meerdere data waarop nóg meer teams konden voetballen en ook was er een finale voor de oudere kinderen die hoog waren geëindigd in hun poule, maar dat was voor de voetbalverenigingen dit keer helaas niet te realiseren. Uitleg hierover geeft DordtSport in een speciale ouderbrief die op onze website te vinden is bij het sportgedeelte.

Wat er nog aan komt zijn: hockey, veldkorfbal en beachvolleybal. Voor hockey (24 april a.s.) en veldkorfbal (29 mei a.s.) zijn de inschrijvingen gesloten en wachten we op meer informatie van DordtSport. Zodra we meer weten, publiceren we dat natuurlijk op onze website. Voor beachvolleybal (12 juni a.s.) hebben we nog even de tijd om in te schrijven; het inschrijfformulier staat nog niet open. We wensen alle kinderen die mee gaan doen met deze sporttoernooien héél veel plezier en succes.

Specialisatie groepen 5 t/m 8Vaak moet je als kind extra tijd besteden aan dingen die je moeilijk vindt en/of waar je niet zo goed in bent. Daar krijg je dan extra werk voor wat je moet gaan maken of oefenen. Niet altijd is er gelegenheid om tijd en energie te steken in iets wat je juist wel goed kan, heel leuk vindt of waar je je in wilt verdiepen. Dat gaan we juist wél doen tijdens de specialisatie.We hebben een mooi programma van maar liefst 14(!) zeer uiteenlopende workshops; allerlei creatieve opdrachten (papier maché, insectenhotel maken, Nailart, sieraden maken, String Art), muziek (Ptrumpets), techniek (Virtual Reality, technisch Lego), drama, Breakdance, Schatten uit de Middeleeuwen en fysieke uitdagingen (bijv. klimmen, padel, basketbal) worden aangeboden. Meesters en juffen, maar ook mensen van buiten de school die we erbij hebben gehaald, hebben hun uiterste best gedaan om er iets moois, spannends, aantrekkelijks, uitdagends van te maken. Vanmiddag was de eerste ronde van de drie workshops en het was een zéér geslaagde middag! De leerlingen kijken al uit naar de komende twee komende vrijdagmiddagen. We wensen iedereen heel veel plezier met zijn/haar specialisatie!

De schoolbibliotheek in de krant

Deze maand is onze schoolbibliotheek vertegenwoordigd in de Kinderkrant Drechtsteden. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de bieb en het lezen op school. Een greep uit hun ervaringen: ‘Door de schoolbibliotheek ga ik sneller lezen, omdat er nu wel leuke boeken zijn”. “Ik zat een keer zo verdiept in mijn verhaal dat ik niet eens doorhad dat de klas al leeg was!”. U kunt het artikel ‘Nieuwe bieb op school’ in de bijlage lezen of de hele krant via deze link:

https://issuu.com/kinderkrantjong078/docs/kinderkrantds_maa_14-03-2024-digipubl

Bijlage: artikel Kinderkrant Drechtsteden.

Belangrijke data:

05 april: Specialisatie (1), groepen 5 t/m 8.

12 april: Specialisatie (2), groepen 5 t/m 8.

19 april: Specialisatie (3), groepen 5 t/m 8.

19 april: Nieuwsbrief 16.

26 april: Koningsspelen en Sponsorloop (leerlingen gr. 5 t/m 8 om 12:30 uur vrij).

27 april t/m 12 mei: Meivakantie.

15 mei: Schoolwerk bekijken.

17 mei: Nieuwsbrief 17.

18 mei t/m 20 mei: Pinkstervakantie