17 juni 2024

Nieuwsbrief 19 - 14 juni 2024

Nieuwsbrief 19

Vrijdag 14 juni 2024

Zomerfeest Circus voor groep 1, 2 en 8 (9:00uur-12:30uur)

De kinderen van de groepen 1, 2 en 8 mogen vrijdag 21 juni verkleed naar school komen. De kinderen worden met hun ouders/verzorgers om 9:00 uur op het schoolplein verwacht. Ze gaan dan nog niet naar binnen, want op het schoolplein is eerst een toneelstuk. De kinderen mogen vooraan zitten en de ouders/verzorgers blijven achter de lijnen. Na het toneelstuk is er voor de ouders/ verzorgers nog een kopje koffie of thee op het plein, de kinderen gaan met hun juf mee naar hun eigen klas om wat te eten en te drinken. De Ouderraad zorgt voor alle versnaperingen deze dag, u hoeft uw kind(eren) dus geen tas mee te geven. We sluiten deze feestelijke ochtend af met pannenkoeken eten in eigen klas. Het Zomerfeest is om 12:30 uur afgelopen. We kijken uit naar een gezellig feest en hopen op mooi weer!

Groepsindeling 2024-2025

Komende week zullen we u informeren over de groepsindeling voor komend cursusjaar. In deze groepsindeling ziet u dan wie volgend schooljaar de leerkracht wordt van uw kind.

Afscheid juf Petra Kamerman

Na heel veel mooie en goede jaren in verschillende groepen te hebben gewerkt, als ervaren en zeer deskundig groepsleerkracht, heeft juf Petra Kamerman besloten haar werkzaamheden in het onderwijs te willen beëindigen. Juf Petra heeft dit weloverwogen besluit genomen om meer tijd te kunnen besteden aan haar privéleven. Vanzelfsprekend respecteren wij het besluit van juf Petra, maar wij gaan haar missen als fijne juf en goede collega op onze school.

Nieuw MR-lid, nieuwe voorzitter

We zijn blij dat zich na onze oproep een kandidaat heeft gemeld voor de MR. Peter Moolenaar heeft aangegeven dat hij in de oudervertegenwoordiging wil deelnemen. Omdat er geen andere kandidaten zijn, zijn verkiezingen niet nodig. We hebben kennisgemaakt en zijn blij dat Peter met zijn kwaliteiten de MR zal versterken met ingang van het nieuwe schooljaar.

Peter Moolenaar:

Onze oudste dochter zit nu bijna 2 jaar op de Johan Friso en onze jongste begint in het najaar. Dit lijkt mij een goed moment om een rol binnen de MR op te nemen. Ik heb inmiddels wat kennis en ervaring opgedaan met de school en kijk uit naar een langdurige betrokkenheid. Ik ben geïnteresseerd in de ontwikkelingen op school, zowel fysiek als sociaal/emotioneel, en in de keuzes rondom de ontwikkeling van leerlingen. Ik denk graag mee binnen organisaties, wat ik al deed op de basisschool met een schoolkrantje, op de middelbare school in de MR en leerlingenraad, en tijdens mijn studie in de studentenraad en bij een studentenvereniging. Momenteel ben ik actief bij ihomer, een organisatie van 40 software ontwikkelaars, als algemeen directeur. Ik ben verantwoordelijk voor de formele en juridische onderdelen en werk samen met anderen aan de visie en richting van ihomer. Daarnaast sport ik bij MNC Dordrecht en probeer ook daar actief betrokken te zijn.

Na de zomer zal Robin Schouten de rol als voorzitter van de MR op zich nemen.

Vriendelijke groet namens de MR, Fennegien Wietses - voorzitter MR

Oase stopt

Op onze school hebben we al jarenlang een prettige samenwerking met Oase. Bij Oase leren kinderen omgaan met prikkelverwerking en kregen kinderen steun en begeleiding rondom thema's als rouw, verdriet, trauma of angst. In de afgelopen jaren hebben heel veel kinderen en hun ouders/verzorgers van onze school kennis gemaakt met de medewerkers van Oase. We waren als school heel blij dat we deze vorm van laagdrempelige hulpverlening konden aanbieden bij ons op school. Helaas stopt de subsidie van waaruit we Oase al die jaren hebben kunnen betalen. In de afgelopen maanden hebben we van alles geprobeerd om Oase binnen onze school te behouden. Helaas is dat niet gelukt. Als school hebben wij geen financiële middelen om deze vorm van individuele ondersteuning voor kinderen zelf te betalen. Daarom zal volgend cursusjaar geen Oase meer worden aangeboden op onze school. We vinden dit met elkaar een ontzettend moeilijk besluit.

We willen juf Merel en juf Erica heel hartelijk bedanken voor al die fijne jaren samenwerken. Onze leerlingen, het team van de Friso en alle betrokken ouders/verzorgers gaan jullie enorm missen!

Zomerschool Dordrecht: Jij doet toch ook mee?

Van maandag 12 t/m donderdag 22 augustus is er ook dit jaar weer een Zomerschool Dordrecht. Voordat je start in het nieuwe schooljaar krijg je dan les in de vakken die je best moeilijk vindt. Daarnaast is er genoeg tijd voor het maken van nieuwe vrienden, creatieve activiteiten en sporten! Bij inschrijving verwachten wij een gemotiveerde houding. De Zomerschool Dordrecht zorgt ervoor dat leren een feestje is. Voor meer informatie en inschrijven, zie de folder en op onze website www.zomerschooldordrecht.nl. De inschrijving sluit op vrijdag 15 juni.

Opvoeden doen we samen

Over een paar weken start de zomervakantie. Voor sommige gezinnen een feestje, voor anderen een minder fijne tijd. Want stel, een ouder is chronisch ziek en er woont geen familie in de buurt. Dan weet je niet hoe je alle ballen in de lucht moet houden wanneer de kinderen zes weken thuis zijn en de dagelijkse structuur wegvalt. Of wanneer je als alleenstaande oververmoeide ouder niet op vakantie kunt, en je kind ziet al zijn vriendjes voor een paar weken vertrekken, dan valt dat zwaar. De dagen duren lang en je kunt niet wachten tot school weer begint. Ook al kan die schoolstart voor een kind ook eenzaam voelen, wanneer iedereen terugkomt met leuke vakantieverhalen en jij niet. In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of een steungezin biedt een luisterend oor, deelt opvoedtips met de ouder(s) of brengt en haalt een kind naar bijvoorbeeld de zwemles of een andere activiteit.

Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden? Wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? Dan bel ik je graag geheel vrijblijvend een keer op of kom langs voor een kopje koffie. Meer info vind je in de bijgevoegde bijlage en op www.buurtgezinnen.nl of bel/mail de coördinator van Buurtgezinnen in Dordrecht; Esther Ham tel: 06-25307953 of mail: estherham@buurtgezinnen.nl

Gezocht: Nieuwe overblijfkrachten Lunchlokaal Heeft u zin én tijd om één keer per maand het overblijfteam te versterken? Tijdens de overblijf begeleiden we het eten en het spelen van de kinderen. Eigen kinderen kunnen kosteloos mee overblijven, ook is een jonger broertje of zusje welkom. U krijgt een vrijwilligersvergoeding á € 12,50 per keer. Enthousiast of weet u iemand anders? Meld u dan aan via administratie@lunchlokaal.nl.

Bijlage

Folder Buurtgezinnen

Belangrijke data:

19 juni: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij).

21 juni: Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis.

21 juni: Zomerfeest groepen 1 & 2 (9.00u – 12.30u).

24 t/m 28 juni: Week van de 10-minutengesprekken.

28 juni: Nieuwsbrief 20.

03 juli: Schoolwerk bekijken.

05 juli: Kindernieuwsbrief.

05 juli: Musicals groepen 8.

09 juli: Afscheidsavond groepen 8 (Insula College Koningsstraat).

10 juli: Nieuwsbrief 21.

10 juli: Deze woensdag is de laatste schooldag voor alle groepen.

11 juli t/m maandag 26 augustus: Zomervakantie.