30 juni 2024

Nieuwsbrief 20 - 28 juni 2024

Nieuwsbrief 20

Vrijdag 28 juni 2024

Nieuwe website

Vanaf 1 juli kunt u onze nieuwe website www.johanfriso.nl bekijken.

Met een vernieuwd uiterlijk kunnen (toekomstige) ouders en andere belangstellenden informatie over onze school eenvoudig vinden. Bij het kopje ‘Kalender’ kunt u bijvoorbeeld nu al de relevante (vrije) dagen voor de komende cursus 2024-2025 vinden. Neem volgende week zeker eens een kijkje.

Gevonden voorwerpen

Op woensdag 3 juli a.s. is er weer de mogelijkheid om het schoolwerk van u kind(eren) te komen bekijken. Graag willen wij u vragen om ook een kijkje te nemen in de bakken met de gevonden voorwerpen. Deze bakken staan in het hoofdgebouw naast het kopieerapparaat/de lift. In de Bonbondoos vindt u de gevonden voorwerpen bij de hoofdingang. Gevonden sleutels liggen op het kantoor van juf Karina of hangen op het prikbord in de keuken van de Bonbondoos. Na de zomervakantie zullen de overgebleven spullen worden gedoneerd aan de Kledingbank.

Laatste highlights groepen 8

Voor de kinderen van de groepen 8 is hun basisschooltijd op de Johan Friso bijna voorbij! Gelukkig gaan ze er uit met een paar ‘knallers’: komende week spelen ze hun musical “Camping De Hooiberg” voor de andere groepen in de mediatheek, vrijdagavond 5 juli spelen ze op het grote toneel van het Insula Collega in de Koningstraat voor hun ouders, broertjes, zusjes e.a.. Op dinsdag 9 juli is de afscheidsavond; dan nemen we als school met een serieus gedeelte maar ook met feest afscheid van onze schoolverlaters. We wensen de kinderen van de groepen 8 nog twee heel fijne weken toe!

Groepswissel en ontvangst nieuwe leerlingen

Op dinsdagmiddag 9 juli zullen alle kinderen van de school een halfuurtje gaan kennismaken met hun nieuwe meester en/of juf. Ook nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen uit hogere leerjaren ontvangen we op dat moment. Altijd een heel leuk moment in de school.

Als ouders bent u hier niet bij aanwezig; we doen dit tijdens schooltijd.

Speelgoed ochtend woensdag 10 juli

Op de laatste schooldag, woensdag 10 juli, mogen de kleuters speelgoed meenemen naar school. Wilt u a.u.b. geen speelgoed meegeven wat geluid maakt of uit kleine onderdelen bestaat. Het is fijn als het speelgoed is waarmee uw kind met andere kinderen kan samen spelen.

Geen schoonmaakavond groepen 1-2

Aan het einde van het schooljaar wordt er altijd een schoonmaakavond gepland bij de kleutergroepen. Aangezien alle spullen voor de verbouwing verhuisd worden en tijdelijk opgeslagen, is het zinvoller om dit in het nieuwe cursusjaar te doen als de verbouwing achter de rug is.

Om dezelfde reden geven we ook geen speelgoed met de kinderen mee om het thuis schoon te maken. In het nieuwe schooljaar krijgt u nog een bericht wanneer dit zal plaatsvinden.

Startgesprekken woensdag 18 september 2024

We zijn uiteraard alweer druk bezig met de planning voor het komend cursusjaar. Zo willen we u nu alvast vertellen dat we de Startgesprekken komend schooljaar op dezelfde manier gaan organiseren als afgelopen jaar. Ook dit keer willen we de Startgesprekken gaan voeren met u als ouders / verzorgers én uw kind. Dit doen we, omdat we op die manier een hele goede kennismaking kunnen organiseren met uw kind, u als ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht(en) van uw kind. In dat Startgesprek gaan we met uw kind (en u) in gesprek om elkaar beter te leren kennen en om te bespreken wat we van elkaar verwachten in het komende schooljaar. Het geeft een enorme meerwaarde als we dit gesprek voeren met uw kind erbij. Dit gaan we doen in alle groepen 1 t/m 8. Om dit goed te organiseren hebben de kinderen op woensdag 18 september de hele dag vrij. Maar op die dag verwachten we u als ouders wel met uw kind op het Startgesprek. Vooraf kunt u intekenen voor dit gesprek, zodat u op tijd weet wanneer we u verwachten.

Zet u deze dag alvast in uw agenda? Graag!

Inleveren sporttenue schoolverlaters

Kinderen van de groepen 3 t/m 7 kunnen hun sporttenue gewoon thuishouden, we hopen dat er ook volgend schooljaar weer volop schoolsporttoernooien zullen plaats vinden. De kinderen van groep 8 kunnen hun sporttenue inleveren en (als het nog keurig intact is) de borg terugkrijgen. Dat kan bij juf Karina, graag voorzien van een briefje met naam van de leerling, bankgegevens en tenaamstelling rekeninghouder voor het terugstorten van de borg.

Schoolreis

Dinsdag 24 september a.s. gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark en de groepen 5, 6 en 7 gaan naar de Duinrell. Ongeveer 1 week van tevoren krijgen alle leerlingen een brief met informatie over de schoolreis. Dan zullen ook de ouders die meegaan als begeleiding de nodige informatie ontvangen. Mocht u vergeten zijn de bijdrage á 25 euro (per kind) voor de schoolreis over te maken, wilt u dat alsnog zo spoedig mogelijk doen op ons rekeningnummer NL20RABO0117333999, t.a.v. Ouderraad CBS Johan Friso en graag o.v.v. naam en huidige groep leerling. Wij hebben er nu al zin in!

Belangrijke data:

03 juli: Schoolwerk bekijken.

05 juli: Kindernieuwsbrief.

05 juli: Musicals groepen 8 (Insula College Koningsstraat).

09 juli: Groepswissel en ontvangst nieuwe leerlingen.

09 juli: Afscheidsavond groepen 8 (Insula College Koningsstraat).

10 juli: Nieuwsbrief 21.

10 juli: Laatste schooldag voor alle groepen.

11 juli t/m maandag 26 augustus: Zomervakantie.

27 augustus: Eerste schooldag voor alle groepen.

02 september: Publiceren startgesprekken in Parro.

03 september: Informatieavond groepen 3 en 7.

18 september: Startgesprekken – alle leerlingen vrij, maar zijn wel aanwezig bij haar/zijn startgesprek.

24 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7. Groepen 1/2 en 8 gaan naar school.

07 oktober: Studiedag personeel, alle leerlingen vrij.